Heldag om Det Nya Mediesamhället

Kommer vi år 2022 att konsumera mer falsk information än sann? Informationsbyrån Gartner - som brukar ha rätt i det mesta - påstår så.

Välkommen till en kurs med ett aktuellt innehåll av stort intresse för dig som är pedagog, bibliotekarie eller har annat arbete inom kunskap, media och information.
Idag ska allt upp på bordet. Sen får du dryfta och fundera vidare tillsammans med dina kollegor.

IT-pedagogen Umeå har under närmare 25 år undervisat om internet, utvecklingen på webben, lärresurser samt källkritik. Detta är en heldag om den utveckling som under dessa 25 år lett fram till dagens situation med helt nya villkor för spridning av och åtkomst till information och kunskap. Dagen utgår från och diskuterar Gartners påstående, eftermiddagen avslutas med en utvärdring av påståendet. Kursdagen behandlar alla de faktorer som formar och påverkar vår bild av begrepp som sanning och fakta, objektivitet och åsikt. Missa inte denna heldag om en spännande, lovande och oroande utveckling som berör all verksamhet inom utbildning, information och media. Forskning, funderingar och slutsatser om ett mediesamhälle med makt att förändra villkoren för media, skola, informationsspridning och kunskapsinhämtning.


För orter och datum se längre ned.


Innehåll

Vad är egentligen Det Nya Mediesamhället? Vad har hänt på 20 år? Ett avstamp för resten av dagen.

Internethjärnan - hur den nya tekniken påverkar oss. Vad säger forskningen?

Kommersialismen tar för sig på webben, blir smartare och mindre direkt igenkännbar. Vad betyder det för oss användare? För utbildningen?

Information och nyheter gifter sig med reklamen. Spelar det nån roll egentligen?

Algoritmerna och flödena tar över. Här beskrivs allt du inte visste om hur information idag förpackas och distribueras. Allt beskrivs in i minsta detalj, det är nämligen helt avgörande att i grunden förstå hur algoritmer och flöden formar och bekräftar världsbilder.

Delandet i sociala medier, varför och vad blir effekterna? Kampanjerna, bluffarna och konspirationerna. Nya och aktuella exempel.

Alla dessa hatforum. Vad är det som skrivs? Vilka deltar? Vad händer sedan med hatet?

Hur tänker Google fortsätta hantera sin position? Filterbubblor och faktaranking. Googles och de stora nätjättarnas världssyn styr alltmer vad vi får läsa. Är inte det som händer nu egentligen att betrakta som censur?

Internet som arena för marknadsföring av världsbilder, åsikter och politiskt/socialt kampanjande. Fakta och faktaresistens. Finns det överhuvudtaget en sanning? Hur ska vi i så fall bevisa den och hävda den i en tid när fejkade nyheter och förpackad information blir allt vanligare?

"Gammelmedia" och traditionell journalistik lämnar plats för Det Nya Mediesamhället. Ungdomars konsumtion av nyheter och information via sociala medier och flöden.

Deep fake och faktas chans att hävda sig.

Sist men inte minst - Hur kan det som sker tänkas påverka skolan? gemensam kunskapsinhämtning? synen på världen? demokratin?

Hur ska man ställa sig till den fråga som dagen inleddes med?

Kursen avslutas med en sammanfattning av de viktiga frågeställningarna och givetvis skickar jag med förslag på saker att diskutera och fundera över.


Utvärderingarna av utbildningen är mycket positiva. Sagt om kursen:

"mycket bra och innehållsrikt"
"behaglig att lyssna på. Kul med mycket exempel"
"en riktig vitamininjektion"
"utomodentligt bra samanfattat, spännande framtidsperspektiv"
"en hel del var totalt nytt för mig"
"detta MÅSTE vi diskutera i mitt arbetslag"
"ovärderlig kunskap"
"rekommenderar kursen för alla inom mitt yrkesområde"
"måstekunskap för skolan"
"inte lätt sia om hur detta påverkar oss på sikt, men utan kunskap kan det bli en rejäl kalldusch"
"oerhört lärorikt"Kursorter och tider

Stockholm, 20 februari

Lokal och tid: Lärgården, Tullgårdsgatan 12, 09.15-16.00
Kostnad: 1 090 SEK plus moms
Sista anmälningsdag 11 februariGävle, 12 mars

Lokal och tid: Högskolan, 09.15-16.00
Kostnad: 1 090 SEK plus moms
Sista anmälningsdag: 1 marsGöteborg, 13 mars

Lokal och tid: Campus Rosenlund, 09.15-16.00
Kostnad: 1 140 SEK plus moms
Sista anmälningsdag: 27 februariMalmö, 27 mars

Lokal och tid: Good Morning Hotels, Stadiongatan, 09.15-16.00
Kostnad: 1 190 SEK plus moms
Sista anmälningsdag: 20 marsLuleå, 2 april

Lokal och tid: Sunderby folkhögskola, 09.15-16.00
Kostnad: 1 040 SEK plus moms
Sista anmälningsdag: 19 marsLinköping, 10 april

Lokal och tid: Missionskyrkan, 09.15-16.00
Kostnad: 1 090 SEK plus moms
Sista anmälningsdag: 27 mars
Mera information
Frågor och anmälan till:
Ronny Andersson
IT-pedagogen Umeå
070/6647527

epost: ronny@itpedagogen.com